More than a club

Overzicht wedstrijden tegen: Tornooi

59

Datum Lokatie Thuis Uit Resultaat Type Wedstrijdverloop
2006-07-01 09:40:00 De Vrijhals, Breendonk Tornooi ZVC De Post 25e/40 [X]
2007-05-19 09:00:00 Sporthal, Merchtem Tornooi ZVC De Wolven 16 (20) [X]
2007-07-08 09:00:00 Dry Boeren, Bazel Tornooi FC Blue Boys X-X [X]
2012-05-19 09:00:00 De Ossebeemden, Hofstade Tornooi 15e [X]
2013-05-25 10:00:00 De Ossebeemden, Hofstade Tornooi 7e [X]
2016-05-21 09:00:00 De Ossebeemden, Hofstade Tornooi 6e [X]